saki-land-trang

Đà Nẵng lên tiếng về bảng giá đất mới

Thực hiện đúng luật

Theo Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng, trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp.

Về các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất, theo ông Hùng có hai trường hợp: Thứ nhất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự; thứ hai, khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.

Đối với Đà Nẵng, giá đất trước đây được thực hiện theo Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 (áp dụng kể từ ngày 01/01/2017). Qua 2 năm áp dụng, giá giao dịch phổ biến trên thị trường bất động sản tại Đà Nẵng có nhiều biến động, có một số khu vực biến động rất lớn.

“Theo chứng thư thẩm định giá của Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC-Việt Nam về giá phổ biến tại thời điểm nghiên cứu điều chỉnh bảng giá đất thì giá đất tại đô thị tỷ lệ tăng bình quân là 4,13 lần (cao nhất 9 lần, thấp nhất 1,86 lần), về giá đất ở nông thôn tỷ lệ tăng bình quân là 2,66 lần (cao nhất 6,83 lần, thấp nhất 1,2 lần). Đồng thời trong năm 2017 trên địa bàn thành phố đã tiến hành đặt mới tên đường một số tuyến đường, cần phải cập nhật, điều chỉnh bảng giá đất. Do đó, căn cứ theo quy định thì phải điều chỉnh Bảng giá đất” – ông Hùng nhấn mạnh.

Chờ ý kiến Thủ tướng

Liên quan đến thông tin người dân nợ đất tái định cư phản ánh giá đất mới quá cao, không đủ tiền để nộp, Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng cho biết: Theo số liệu báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất tính đến ngày 31/01/2019, tổng số hộ nợ là 7.189 hộ. Trong đó, số hộ nợ đất tái định cư là 6.958 hộ, số tiền 866,562 tỷ đồng.

Cũng theo ông Hùng, quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì đối với hộ gia đình cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ (giá đất hiện hành).


Trước thắc mắc của người dân về thời điểm nâng giá đất như hiện hành họ không được thông báo để tiến hành nộp khoản tiền nợ trước đó, tránh tình trạng nộp số tiền quá lớn, có hộ chênh lệch trên cả tỷ đồng, ông Hùng dẫn lại quá trình ban hành bảng giá đất điều chỉnh lần này.

Thông tin liên hệ

saki-land-trang

Địa chỉ : 34 Đường 45, Phường 6, Quận 4, Tp. HCM

Hotline : 0937.884 989

Email : tapdoansaki@gmail.com

Website: sakiland.com.vn

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để được tư vấn